Giỏ hàng

Tam Thánh Phật

Bộ tượng điêu khắc Tây Phương Tam Thánh - Nơi của An Lạc, Từ Bi, Trí Tuệ và Phúc Đức

Một lòng hướng cõi từ bi

Ngàn thu sau trước cũng thì Phật tâm.

Phật là đấng từ bi độ lượng, yêu thương hết thảy chúng sanh. Tam Thánh Phật gồm ba vị: Phật Adida, Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Các Ngài được tác tạo bằng chất liệu đá nhân tạo tinh tuyền như ngọc bích . Phật Adida: Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Ánh sáng ngài chiếu sáng mọi cõi, mọi phương để cứu thoát chúng sanh thoát khỏi bể khổ cuộc đời. Bồ Tác Quan Thế Âm: Đức hạnh, khiêm nhẫn, từ bi cứu khổ cứu nạn. Đại Thế Chí Bồ Tát: hiện thân của Đức tinh tấn và ánh sáng trí tuệ, dùng trí tuệ đoạn tuyệt phiền não, thoát khỏi ô trược.

Con người sống trong thế giới bị bao phủ bởi vô minh. Các Ngài giúp con người nhận thấy những ô trược đó của mình, các Ngài chiếu soi ánh sáng, bổ sức cho con người vượt thoát để đến bến bờ giác ngộ. Ai nương tựa các Ngài sẽ tìm thấy an iên. Ai tìm kiếm các Ngài sẽ được an lạc. Phúc đức tinh tấn. 

Trong khâu tạo hình, Công ty Ngũ Hành Sơn luôn trau chuốt từng đường viền, nếp áo, cánh sen. Ánh nhìn hiền từ, ấm áp của các Vị cho chúng ta cảm giác an lạc mỗi khi chiêm ngắm. Được chiêm ngắm các Ngài chúng ta có được những rung động của thiện tâm, của từ bi. Các bức ngọc diện của Phật Tam Thánh không chỉ là một tác phẩm của người dựng tượng mà còn là nơi để gởi gắm những mong ước, nơi để nương nhờ khi đối diện những đắng cay, giông gió của cuộc đời.

Nghệ Thuật Phật Giáo Ngũ Hành Sơn tìm được nét đẹp tinh khôi trong Phật pháp, nét đẹp trong chính công việc của mình qua những tác phẩm điêu khắc đặc sắc đến từng nép áo, cánh sen hay những thiết kết, những hoa văn ấn tượng, thanh thoát đến trong ngần.

Nguyện người hữu duyên lãnh trọn muôn ơn lành nơi các Ngài.