Giỏ hàng

BẮC MỘT CHIẾC CẦU

Bắc một chiếc cầu

Thơ: Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Có cây ngô đồng cho chim Phượng đậu

có người đứng đó cho tình thương sâu

luật lệ nhiều khi như màn lưới sắt

giam người trong kiếp trầm luân thương đau

nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật

phá tan địa ngục đập nát u sầu

thành phố sáng nay nắng lên bát ngát

có chim bồ câu bay liệng trời cao

tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực

nụ cười mát dịu như nước nhiệm mầu

trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng

như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao

tâm đã quyết rồi hiềm gì bạo lực

thân đi vào đời cưỡi trên ba đào

bắc một cây cầu từ hang địa ngục

lên tới cõi trời, mở hội ngàn sao.