Giỏ hàng

Tượng Phật Bà Quan Âm

 

Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát là Đức đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Phật Quan Âm cũng được xem như người mẹ của khắp thế trần. Phật Quan Âm luôn lắng nghe và che chở đàn con. Ngài có tình thương và lòng từ bi không bến bờ. Ngài là vị Bồ Tát nguyện thành Phật độ tất cả chúng sanh.

Thần lực của Phật Bà Quan Âm: Chân quán, thanh tịnh quán, từ quán, bi quán, quảng đại trí tuệ quán. Ngài có thể nhìn thấu chân ngã trong mọi loài chúng sanh. Từ cái tịnh Ngài duyệt muôn ô nhiễm của năng sở. Nhẫn của Ngài như cành liễu trên tay, mềm mại thay lại duyệt muôn nẻo ác. Lực từ bi không điều kiện, không giới hạn với muôn dân. Ánh sáng trí tuệ soi chiếu bao nỗi si mê, lầm lạc. Nương bóng Ngài là tìm về cõi tịnh, cõi lạc, cõi giác ngộ. Tịnh  để sáng, lạc để an, giác ngộ để hết khổ đau, lầm than.

Dòng Nước cam lộ biểu trưng cho lòng từ bi, rưới tới đâu là đưa tình thương tới đó, làm mát mẻ, êm dịu mọi khổ đau của chúng sinh

 

Chọn lựa một bức tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá để thờ cúng tại tư như một nét đẹp trong văn hoá và tín ngưỡng của người Việt Nam. Bức tượng Phật Bà Quan Âm còn là nơi gởi gắm suy tư, vất vả, những cậy trông giữa bao thử thách của cuộc sống.

Với những nét chạm khắc điêu luyện trên chất liệu đá, hình tượng Phật Bà Quan Âm luôn sống động đến từng chi tiết. Với chất liệu đá tự nhiên, sáng bóng, giá trị của mỗi bức tượng luôn làm cho quý khách hài lòng.