Giỏ hàng

Tứ Diện Phật

Phật bốn mặt hay còn gọi là Tứ Diện Thần mang ý nghĩa biểu tượng cao quý của Từ - Bi - Hỷ - Xả: 

 

Phật bốn mặt gồm bốn khuôn mặt quay ra bốn hướng. Có 8 cánh tay và bàn tay, mỗi tay Ngài lại cầm một Pháp khí riêng biệt. Mỗi thứ lại có ý nghĩa khác nhau như:

  • Tay bắt ấn trước ngực biểu hiện cho sự che chở
  • Tay cầm Lệnh Kỳ biểu hiện cho “Vạn Năng Pháp Lực”
  • Tay cầm Phật Kinh biểu hiện cho trí tuệ
  • Tay cầm Ốc Loa biểu hiện cho phúc lành
  • Tay cầm Minh Luân (Bánh xe ánh sáng) biểu hiện cho xua tan phiền não
  • Tay cầm quyền trượng biểu hiện cho công danh, thành tựu
  • Tay cầm bình nước biểu hiện cho sự đủ đầy
  • Tay cầm Niệm Châu biểu hiện cho làm chủ luân hồi.